Temat: Co z czego otrzymujemy.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

– poznanie zawodu: piekarz oraz zapoznanie dzieci ze sposobem pieczenia chleba
– rozwijanie koncentracji uwagi i  motoryki małej,
– zapoznanie z etapami powstawania chleba
– rozwijanie umiejętności wokalnych
– rozwijanie sprawności rąk (małej motoryki)
– rozwijanie analizy i syntezy słuchowej
– zdobywanie wiedzy na temat pochodzenia produktów zwierzęcych
– rozwijanie sprawności manualnej
– wdrażanie do kultywowania przedszkolnych świąt,
– przełamywanie oporów przed spróbowaniem nowych produktów spożywczych, rozwijanie umiejętności oceniania walorów smakowych
– kształtowanie logicznego myślenia.

WIERSZYK Skąd na stole, smaczny chlebek?

Rolnik sieje ziarno w glebę.
(gleba to jest ziemia czarna,
W której rośnie zboże z ziarna.)
Kiedy zboże jest dojrzałe,
Rolnik kosi je z zapałem, potem młóci,
W swych maszynach i wywozi plon do młyna.
Młynarz, w młynie, ziarno miele,
Białej mąki robi wiele.
Mąka trafia do piekarza,
Który ciasto z niej wytwarza.
Z ciasta robi: chleb, rogale…
W piecu piecze je wytrwale.

PIOSENKA ,, Jak powstaje chleb?’’

W młynie od rana pracy jest wiele
Ziarna na mąkę młynarz wciąż miele.
Ref. Będą ciasteczka
Bułki chrupiące,
Chleby, rogale
Smaczne, pachnące.
Już piekarz z mąki
Ciasto wytwarza,
To ważna sprawa jest dla piekarza.

Ref. Z ciasta wypiecze
Bułki chrupiące,
Chleby , rogale, smaczne, pachnące

 

 

Comments are closed.