Temat: Idzie jesień…przez park, las

TERMIN REALIZACJI: 26.09- 1.10.2021r.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele ogólne):

  • zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.
  • nazywanie wybranych drzew – liściastych i iglastych
  • rozpoznawanie drzew po liściach i owocach
  • gromadzenie owoców drzew w kąciku przyrody; wykorzystanie ich do wszelkiej działalności matematycznej, plastycznej, muzycznej, w relaksacji czy w ćwiczeniach ruchowych
  • poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, maślak, kurka itp.) i niejadalnych (muchomor czerwony, muchomor sromotnikowy itp.).
  • budowanie z różnego materiału, w tym z tworzywa przyrodniczego i surowców wtórnych.
  • wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków
  • odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie)
  • wyodrębnianie zdań z wypowiedzi, rozdzielanie ich na słowa
  • odróżnianie błędnego liczenia od liczenia poprawnego.

PIOSENKA Niteczka do niteczki

Niteczka do niteczki, kuleczka do kuleczki
Grzybek do grzybka we wrzosach w lesie
Tak rozpoczyna się jesień
Listek do listka wiatr ciepły niesie
Tak rozpoczyna się jesień

I wirujemy, wirujemy,  wiuuu
I kołyszemy, kołyszemy, szuuuu
I zaplatamy babie lato w długą nić
Bo jesień wesoła ma być

WIERSZ Witamy panią Jesień

Idzie przez las pani Jesień, psotny wiatr w worku niesie
Wypuścić go z worka trzeba, niech strąci liście z drzewa
Witamy panią Jesień, liście wirują nad ziemią
Ich barwy w słońcu się mienią
Spadają kasztany, żołędzie, wkoło pełno ich wszędzie
Jesień dary przyniosła, piękna bajkowa, radosna

 

Comments are closed.