Temat: Idzie zima ze śniegiem

TERMIN REALIZACJI: 10.01- 14.01.2022r.
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele ogólne):

 • dostrzeganie zmian zachodzących z przyrodzie zimą, nazywanie ich.
 • poznawanie właściwości fizycznych: lodu, śniegu, wody
 • wspólne przeprowadzanie eksperymentów; wyciąganie wniosków.
 • opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń.
 • poprawne stosowanie liczby mnogiej rzeczowników
 • stosowanie przyimków, określanie położenia przedmiotów w przestrzeni
 • dzielenie wyrazów na sylaby i przeliczanie ich
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • rysowanie, malowanie, korzystanie z różnych materiałów plastycznych
 • akompaniowanie do piosenek na instrumentach lub różnych przedmiotach indywidualnie lub grupowo
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych

PIOSENKA Sanna

Zima, zima zima pada, pada śnieg
Jadę, jadę w świat sankami, sanki dzwonią dzwoneczkami
Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń
Jaka pyszna sanna, parska raźno koń
Śnieg rozbija kopytami, sanki dzwonią dzwoneczkami
Dzyń, dzyń, dzyń……..
Zasypane pola w śniegu cały świat
Biała droga hen przed nami sanki dzwonią dzwoneczkami
Dzyń, dzyń, dzyń………

 WIERSZ Pracowita zima

Zima, zima biała, drogi zasypała
Z chmury śnieg mróz szczypie w uszy
Wszystko ubielone, śniegiem przyprószone.
Lód lśni już na rzekach, a zima narzeka:
-Tyle pracy jeszcze mam! Czy ja sobie radę dam!
Gdy już wszystko pobieliła, wodę w rzekach zamroziła
Zaprosiła dzieci wkoło: Śniegiem bawcie się wesoło!
Zróbcie śnieżki i bałwanki i na górkę i na sanki!
Rzekła jeszcze: I niech każdy z was pamięta!
Najważniejsza w zimie sprawa to bezpieczna jest zabawa.

 

Comments are closed.