TEMAT KOMPLEKSOWY: Łąka w maju

TERMIN REALIZACJI: 9.05- 13.05.2022r.
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele ogólne):

 • zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie
 • poznawanie łąki wiosną wszystkimi zmysłami; oglądanie, wąchanie, słuchanie odgłosów z zamkniętymi oczami
 • poznawanie wybranych owadów i ich roli w rozwoju roślin
 • wyjaśnianie zjawiska tęczy.
 • poznawanie wybranych roślin zielnych (np.: rumianek, pokrzywa, koniczyna, mniszek lekarski itp.) i ich znaczenia dla ludzi (ziołolecznictwo, kosmetyki)
 • wyjaśnianie znaczenia pszczół i mrówek dla człowieka i przyrody.
 • wspólne przeprowadzanie eksperymentów; wyciąganie wniosków
 • poprawne stosowanie liczby mnogiej rzeczowników
 • stosowanie przyimków, określanie położenia przedmiotów w przestrzeni.
 • stosowanie w wypowiedzi wielu zdań na dany temat.
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych różnymi technikami
 • wyróżnianie kierunków na kartce papieru, posługiwanie się określeniami: góra, dół, prawa strona, lewa strona, prawy górny róg, lewy dolny róg…
 • wykorzystywanie orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych.
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • rozróżnianie zbiorów równolicznych i zbiorów nierównolicznych (rozumienie liczby waspekcie kardynalnym).
 • dostrzeganie symetrii w otoczeniu (np. w budowie ciała człowieka, zwierząt – motyle, ptaki, przedmiotów – parasol itp.).
 • tworzenie prac inspirowanych muzyką, literaturą, przyrodą
 • wyrażanie swoich przeżyć wewnętrznych, uczuć poprzez różne formy ekspresji: słownej, ruchowej, muzycznej, plastycznej.

PIOSENKA Karuzela na łące

Dzień radosny dziś na łące, mocno i gorąco świeci majowe słońce
Dobry humor się udziela, przyjechała karuzela, będzie wielki bal
Na majowej łące karuzela dla biedronki, osy i dla trzmiela
I mrówka jedzie z chrząszczem, i żaba i chrabąszcze
I konik polny wskoczył i żuczek się przy toczył
A karuzela wiruje w koło, muzyczka gra wesoło, daba, daba,dam

WIERSZ Dom

Powiał letni wietrzyk, łąka zapachniała, świeżą koniczyną pokryła się cała.
Brzęczą głośno pszczoły, pracują wytrwale, zapylają kwiaty nie nudzą się wcale.
Słońce ciepłe blaski na ziemię wysyła, mienią się w nich skrzydła pięknego motyla.
Na łące tej chciałbym znaleźć się przez chwilę  i stać się prześlicznym barwnym motylem.

 

Comments are closed.