TEMAT KOMPLEKSOWY: Moja rodzina.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

  • Poznanie ról społecznych w rodzinie i wynikających z nich obowiązków.
  • Wdrażanie do planowania i dbałości o estetyczne wykonanie pracy.
  • Rozwijanie słuchu muzycznego i rozpoznawanie dźwięków.
  • Zachęcanie do pomagania w gospodarstwie domowym, poznanie stosunków pokrewieństwa w rodzinie.
  • Porównywanie liczebności zbiorów poprzez przeliczanie i łączenie w pary, utrwalanie umiejętności liczenia w zakresie 6
  • Rozwijanie świadomości własnego ciała.
  • Kształtowanie orientacji w przestrzeni, umożliwienie kontaktu ze znakami i symbolami.

WIERSZYK ,, Moja Rodzina’’

Moja rodzina, choć bardzo liczna,
Jest dobra, miła i sympatyczna.
I choć czasami wytrzymać trudno,
To daję słowo- nie jest w niej nudno!
Każdy ma swoje upodobania,
jeden do nauki, drugi do spania.
Lecz wszyscy bardzo się kochamy
I zawsze sobie w życiu radę damy.

PIOSENKA ,, Moja wesoła rodzinka’’

My rodzinę dobrą mamy,
zawsze razem się trzymamy!
I choć czasem czas nas goni,
My jak palce jednej dłoni!

Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!

Mama zawsze kocha czule,
ja do mamy się przytulę,
w bólu, żalu i rozterce,
bo mam mama wielkie serce!

Z tatą świetne są zabawy,
z nim świat robi się ciekawy!
Tata ma pomysłów wiele,
jest najlepszym przyjacielem!

Gdy napsocę i nabroję,
stoję w kącie, bo się boję!
Tata skarci, pożałuje,
a mamusia pocałuje!

 

Comments are closed.