Temat:Polska- moja piękna ojczyzna

TERMIN REALIZACJI: 8.11- 12.11.2021r.
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele ogólne):

 • zapoznanie z symbolami narodowymi
 • zapoznanie z legendą związaną z powstaniem państwa polskiego
 • budzenie szacunku do symboli narodowych
 • kształtowanie poczucia przynależności do narodu
 • doskonalenie techniki wycinania
 • kształtowanie orientacji w przestrzeni
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i zapamiętywania tekstu
 • rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów
 • wykonywanie czynności wymagających analizy, syntezy,porównywania, klasyfikowania
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż)
 • rozwijanie sprawności fizycznej

PIOSENKA Jesteśmy Polką i Polakiem

Jesteśmy Polką i Polakiem, dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochajmy Polskę z całych sił chcemy byś również kochał ją i ty

Ciuchcia na dworcu czeka dziś wszystkie dzieci pojadą nią by poznać kraj
Ciuchcia pomknie daleko i przygód wiele na pewno w drodze spotka nas

Jesteśmy Polką i Polakiem, dziewczynką fajną i chłopakiem…..

WIERSZ Katechizm polskiego dziecka

Kto ty jesteś?- Polak mały
Jaki znak twój?- Orzeł biały
Gdzie ty mieszkasz?- Między swemi
W jakim kraju?- W polskiej ziemi
Czym ta ziemia?- Mą ojczyzną
Czym zdobyta?- Krwią i blizną
Czy ją kochasz?- Kocham szczerze
A w co wierzysz?- W Polskę wierzę
Czym ty dla niej?- Wdzięczne dziecię
Coś jej winien?- Oddać życie

 

Comments are closed.