TEMATYKA  :  CZAS Z BABCIĄ I DZIADKIEM

TERMIN  REALIZACJI:  17.01. 21.01.2022
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych i muzycznych
 • ćwiczenie sprawności manualnej
 • porządkowanie i dekorowanie sali
 • uczestniczenie we wspólnym przygotowaniu poczęstunku

OBSZAR EMOCJONALNY

 • okazywanie emocji z wykorzystaniem charakterystycznych dla dziecka form wyrazu
 • wczuwanie się w emocje innych

OBSZAR SPOŁECZNY

 • przestrzeganie ustalonych reguł zabawy
 • odczuwanie i przejawianie swojej przynależności do rodziny
 • wdrażanie do okazywania szacunku osobom starszym
 • wczuwanie się w rolę współgospodarza uroczystości

OBSZAR POZNAWCZY

 • słuchanie w skupieniu wierszy i opowiadań
 • śpiewanie piosenki, ilustrowanie słów ruchem
 • rozumienie pojęcia „para”
 • klasyfikowanie przedmiotów
 • porównywanie długości
 • rozwiązywanie zagadek sensorycznych
 • uczenie się wiersza na pamięć
 • poznawanie zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętów domowych
 • rozwijanie kreatywności poprzez wykonywanie prac plastycznych

WIERSZ : ŻYCZENIA DLA BABCI I DZIADKA

Życzymy Ci, Babciu samych dni słonecznych,
Pogodnych, wesołych, takich jak ten wierszyk.

Żebyś nie miała nigdy żadnych zmartwień,
By się spełniło każde z Twoich pragnień.

Żebyś się czuła co dzień jak królowa
I by Cię o nic nie bolała głowa.

A Tobie, Dziadku, czego życzyć mamy?
Żebyś u Babci miał tak jak u mamy

A jak już się spełnią te nasze życzenia,
Gdy w domu nie będzie już nic do zrobienia,

Wtedy się Dziadkowie odświętnie ubierzcie
I swoje Babcie na spacer zabierzcie.

PIOSENKA:  CZA CZA DLA BABCI I DZIADKA

Dla babci cza czę tańczymy na lodzie
Dla babci tańczyć możemy i co dzień
Dla babci cza czę na soplach gra wiatr
A my życzymy i śpiewamy tak

Kochana babciu żyj sto lat
Ciesz się wnukami i kochaj świat
Kochana babciu żyj sto lat
Śpiewaj z nami głośno cza cza cza

Dla dziadka cza cze tańczymy na lodzie
Dal dziadka tańczyć możemy i co dzień
Dal dziadka cza czę na soplach gra wiatr
A my życzymy i śpiewamy tak

Kochany dziadku żyj sto lat…
Ciesz się wnukami i kochaj świat
Kochany dziadku  żyj sto lat
Śpiewaj z nami głośno cza cza cza

Bo babcia z dziadkiem to nasze są skarby
Malują uśmiech bez pędzla i farby
I dla nich czaczę na soplach gra wiatr
A my życzymy i śpiewamy tak

Kochana babciu żyj sto lat
Ciesz się wnukami i kochaj świat
Kochany dziadku żyj sto lat
Śpiewaj z nami głośno cza cza cza

 

 

Comments are closed.