TEMATYKA : Czekamy na lato i wakacje.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

* Wdrażanie do przestrzegania zasad szanowania przyrody.

* Utrwalenie orientacji w schemacie ciała. doskonalenie umiejętności wskazywania kierunków.

* Rozwijanie logicznego myślenia i spostrzegawczości wzrokowej.

* Rozwijanie zdolności manualnej dzieci.

* Poszerzanie zasobu słownictwa o wyrazy związane z latem i jego kolorami.

*  Poznawanie owoców letnich, doskonalenie zmysłu smaku i węchu,

*  Poszerzanie zasobu słownictwa o wyrazy związane z wakacyjnymi podróżami,

*  Rozpoznawanie różnych środków lokomocji: pociąg, samolot, statek, samochód,

* Wzbogacenie wiadomości na temat dzikich zwierząt żyjących w różnych rejonach świata, zapoznanie z warunkami życia zwierząt mieszkających w ZOO

* Poznanie charakterystycznych cech krajobrazu nadmorskiego i górskiego,

Wierszyk

„Lato” – Jarosław Bełza

Ach! jak gorąco! Niebo bez chmury,

Żar pod stopami, żar zieje z góry,

Człowiek dzień cały jakby w ukropie,

Rad by się schował choćby w konopie.

Zdala, od łanów, brzęk jakiś płynie:

Ach! to pszeniczkę koszą w dolinie!

A z brzękiem sierpów i świstem kosy,

Piosnka żniwiarzy dzwoni w niebiosy.

Nieraz się pytam, jak w takim żarze,

Mogą wytrzymać biedni żniwiarze?

Choć pot im spływa po całym ciele,

Jeszcze śpiewają jak na wesele!

Ja, gdy nad książką trochę poślęczę,

To wnet się spocę, znudzę i zmęczę,

A oni zawsze rzeźwi jak ptacy,

Z piosnką na ustach wstają do pracy.

Piosenka ,,Lato, lato, lato czeka’’

Lato, lato, lato czeka

Razem z latem czeka rzeka

Razem z rzeką czeka las

A tam ciągle nie ma nas

 

Lato, lato, nie płacz czasem

Czekaj z rzeką, czekaj z lasem

W lesie schowaj dla nas chłodny cień

Przyjedziemy lada dzień

Już za parę dni, za dni parę

Weźmiesz plecak swój i gitarę

Pożegnania kilka słów

Pitagoras bądźcie zdrów

Do widzenia wam canto, cantare

Lato, lato, mieszka w drzewach

Lato, lato, w ptakach śpiewa

Słońcu każe odkryć twarz

Lato, lato, jak się masz

Lato, lato, dam ci różę

Lato, lato, zostań dłużej

Zamiast się po krajach włóczyć stu

Lato, lato, zostań tu

Pożegnania kilka słów

Pitagoras bądźcie zdrów

Do widzenia wam canto,cantare!

 

Comments are closed.