Tematyka: Droga Babciu, Drogi Dziadku.

Termin realizacji: 17.01 – 21.01.2022r.
Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

Obszar fizyczny
• rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych i naśladowczych
• rozwijanie sprawności manualnej

Obszar emocjonalny
• rozpoznawanie i nazywanie emocji oraz uczuć
• przedstawianie emocji za pomocą różnych form wyrazu

Obszar społeczny
• współdziałanie z dziećmi w zabawie
• kształtowanie szacunku dla najbliższych
• uświadamianie istniejącej więzi między wnukami a dziadkami

Obszar poznawczy
• rozwijanie pamięci przez naukę wierszy i piosenek
• doskonalenie umiejętności wypowiadania się
• rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
• rozwijanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu

Wiersz: „Dla Babci i Dziadka”
Babciu, Dziadku
coś Wam dam.
Jedno serce, które mam.
A w tym sercu róży kwiat.
Babciu! Dziadku!
Żyj 100 lat!!!!!

Piosenka: „Droga Babciu, Drogi Dziadku”
Babciu, droga babciu powiedz mi,
czy potrafisz zrobić to co my?
my tupiemy tup, tup, tup
teraz babciu ty to zrób!

Babciu, droga Babciu powiedz mi,
czy potrafisz zrobić to co my?
my skaczemy raz, dwa, trzy,
teraz Babciu podskocz Ty!

Dziadku, drogi dziadku powiedz mi,
czy potrafisz zrobić to co my?
my klaszczemy raz dwa trzy
teraz dziadku zrób to Ty!

Dziadku, drogi Dziadku powiedz mi,
czy potrafisz zrobić to co my?
my całuski damy ci
teraz Dziadku daj nam Ty!

 

 

 

 

Comments are closed.