Tematyka: Hop – Hop po śniegu.

Termin realizacji: 31.01. – 04.02.2022r
Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:
Obszar fizyczny:
rozwijanie sprawności fizycznej , precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych i naśladowczych;
doskonalenie czynności samoobsługowych;
rozwijanie sprawności manualnej,
rozwijanie świadomości własnego ciała oraz orientacji w przestrzeni
Obszar emocjonalny:
doskonalenie umiejętności panowania nad własnymi emocjami;
kształtowanie poszanowania dla przyrody i uwrażliwienie na jej piękno.
Obszar społeczny:
kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspólnej zabawy;
współdziałanie z dziećmi w zabawie;
wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad w grupie;
rozwijanie umiejętności dbania o porządek
Obszar poznawczy:
rozwijanie mowy i myślenia;
kształtowanie myślenia matematycznego;
doskonalenie spostrzegawczości;
wdrażanie do obserwacji przyrody;
rozwijanie poczucia rytmu;
utrwalenie znajomości kolorów;
kształtowanie ciekawości poznawczej przez eksperymentowanie ze śniegiem, lodem i wodą;
doskonalenie umiejętności liczenia i łączenia w pary.

Wiersz: „Zła zima”
Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła!
Szczypie w nosy, szczypie w uszy
Mroźnym śniegiem w oczy prószy,
Wichrem w polu gna!

Hu! Hu! Ha! Na­sza zima zła!
Płach­ta na niej dłu­ga, bia­ła,
W ręku ga­łąź oszro­nia­ła,
A na ple­cach drwa…
Na­sza zima zła!

Hu! Hu! Ha! Na­sza zima zła!
A my jej się nie bo­imy,
Da­lej śnież­kiem w ple­cy zimy,
Niech pa­miąt­kę ma!
Na­sza zima zła!

Piosenka: „Tupu, tup po śniegu”

Przyszła zima biała
Śniegiem posypała
Zamroziła wodę
Staw przykryła lodem

Ref. Tupu tup po śniegu
Dzyń dzyń na sankach
Skrzypu skrzyp na mrozie
Lepimy bałwanka
Kraczą głośno wrony kra kra
Marzną nam ogony kra kra
Mamy pusto w brzuszku
Dajcie nam okruszków
ref. Tupu tup po śniegu…

Ciepłe rękawiczki
I wełniany szalik
Białej mroźnej zimy
Nie boję się wcale
ref. Tupu tup po śniegu

 

Comments are closed.