TEMATYKA: MÓJ DOM

TERMIN  REALIZACJI:  25.10. – 29.10.2021 r.
CELE  OGÓLNE
Obszar fizyczny

  • rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych
  • rozwijanie małej motoryki poprzez wykonywanie ćwiczeń manualnych

Obszar emocjonalny

  • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji i uczuć
  • kształtowanie umiejętności panowania nad własnymi emocjami
  • wdrażanie do wyrażania wdzięczności i szacunku rodzicom i dziadkom

Obszar społeczny

  • kształtowanie postaw prospołecznych
  • uświadomienie dzieciom, jak ważna jest znajomość własnego nazwiska i adresu
  • budowanie tożsamości dziecka wynikającej z przynależności do rodziny

Obszar poznawczy

  • rozwijanie orientacji przestrzennej
  • doskonalenie umiejętności liczenia

WIERSZ : MÓJ  DOM

Każdy człowiek ma swój dom.
Może być mały lub duży.
Miejsce, do którego,
chętnie wracamy z podróży.

W moim domu jest wesoło,
wszyscy sobie pomagamy.
Gdy jest problem to idziemy,
do taty, babci lub mamy.

I jak być dobrym człowiekiem
każdego dnia się uczymy.
A gdy będziemy dorośli,
wiele dobrego zrobimy.

Ja kocham mój dom rodzinny
i kocham ojczyznę moją.
W Polsce chce mieszkać, pracować
i oddać jej przyszłość swoją.

 PIOSENKA:  MÓJ DOM

Mój dom to duże okna
i bardzo jasne ściany
To miejsce w którym razem
Z rodziną czas spędzamy

Mój dom to mój pokoik
Zabawki książki biurko
I drzwi które prowadza
Przez taras na podwórko

Mój dom to moje miejsce
Do niego chętnie wracam
Bo tutaj mam przyjaciół
Rodziców, siostrę, brata.

 

Comments are closed.