Tematyka: Nasz kraj – Polska.

Termin realizacji: 02.11- 12.11.2021r.
Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

OBSZAR FIZYCZNY
• uczestniczenie w zabawach rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami, wykonywanie różnych form ruchu

OBSZAR EMOCJONALNY
• dostrzeganie przynależności do kraju rodzinnego
• dostrzeganie emocjonalnej wartości w najbliższym otoczeniu

OBSZAR SPOŁECZNY
• nazywanie i rozpoznawanie wartości związanych z szacunkiem do kraju, szacunkiem do innych ludzi
• wdrażanie do przestrzegania ustalonych norm i zasad regulujących życie w grupie

OBSZAR POZNAWCZY
• poznawanie symboli narodowych oraz legend polskich
• rozwijanie pamięci poprzez powtarzanie i naukę krótkich wierszy
• rozbudzanie ekspresji artystycznej podczas wykonywania prac plastycznych

Wiersz: „Katechizm polskiego dziecka” (W. Bełza)
– Kto ty jesteś?
– Polak mały.
– Jaki znak twój?
– Orzeł biały.
– Gdzie ty mieszkasz?
– Między swymi.
– W jakim kraju?
– W polskiej ziemi.
– Czym ta ziemia?
– Mą ojczyzną.
– Czym zdobyta?
– Krwią i blizną.
– Czy ją kochasz?
– Kocham szczerze.
– A w co wierzysz?
– W Polskę wierzę.
– Coś ty dla niej?
– Wdzięczne dziecię.
– Coś jej winien?
– Oddać życie.

Piosenka: „Jesteśmy Polką i Polakiem”
Ref. Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajna i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił
Chcemy byś również kochał ja i ty, I ty
Ciuchcia na dworcu czeka
Dziś wszystkie dzieci pojada nią by poznać kraj
Ciuchcia pomknie daleko
I przygód wiele na pewno w drodze spotka nas
Ref. Jesteśmy Polką i Polakiem
Pierwsze jest Zakopane
Miejsce wspaniała
Gdzie góry i górale są
Kraków to miasto stare
W nim piękny Wawel
Obok Wawelu mieszkał smok
Ref. Jesteśmy Polką i Polakiem

 

Comments are closed.