Tematyka: O czym marzą zwierzęta?

Termin realizacji: 04.04.2022- 08.08.2022r.
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • poznanie zwierząt żyjących w wybranych środowiskach i jakie są ich zwyczaje;
 • poszanowanie zwierząt i opiekowanie się nimi;
 • nabywanie pełnej świadomości pełnienia roli opiekuna zwierząt i ponoszenia za nie odpowiedzialności.
 • zapoznanie ze zwierzętami zamieszkującymi pola;
 • zapoznanie z gatunkami zwierząt zamieszkującymi różne warstwy lasu,
 •  kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych;
 • promowanie warzyw i owoców jako darów natury;
 • utrwalenie wiedzy nt. zdrowego żywienia.
 • wyrabianie właściwych nawyków żywieniowych.
 • kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie
 • doskonalenie umiejętności rozwiązywania zagadek i zadań logicznych;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat;
 • doskonalenie umiejętności tworzenia zbiorów tematycznych;
 • kształtowanie umiejętności kulturalnego słuchania czytanych utworów literackich;
 • zwracanie uwagi na kulturalne zachowanie się przy stole;
 • rozwijanie słuchu fonematycznego, nazywanie poznanych liter
 • rozwijanie umiejętności przeliczania, ćwiczenie myślenia matematycznego,
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • doskonalenie umiejętności współpracy w grupie;
 • utrwalanie poznanych układów ruchowych do wybranych melodii;
 • doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo – ruchowej;
 • stwarzanie warunków kształtowania wyobraźni i twórczego myślenia.

Piosenka „Odgłosy” (sł. i muz. Jolanta Kucharczyk).

Ref.: To jest las, cichy las, a to łąka jak sen.
Niedaleko cicha wieś – taki spokój w nich jest.
Ale kiedy wsłuchasz się, to przekonasz się,
że tyle tam odgłosów jest. Słyszysz je?

 1. Niedźwiedź sapie, bo spał zimę całą.
  Nim się zbudził, trochę to potrwało.
  Małe dziki hałasują, suche liście rozgrzebują.
  A dzięcioł stuka w drzewie, dziuple robić chce.
  Taki w lesie hałas. Cisza? Nie, nie, nie!

Ref.: To jest las…

 1. A biedronka kiwa małą główką. Pyta, czy jest może bożą krówką.
  Armia mrówek maszeruje, świerszcz swe arie wykonuje.
  On chciałby nagrać płytę i na scenie być.
  Głośno jest na łące w te wiosenne dni.

Ref.: To jest las…

 

Comments are closed.