TEMATYKA: OWOCE I WARZYWA

TERMIN  REALIZACJI:  27.09. – 01.10.2021 r

CELE  OGÓLNE

OBSZAR FIZYCZNY

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • doskonalenie sprawności manualnej
 • ćwiczenie samodzielności

OBSZAR EMOCJONALNY

 • dostrzeganie piękna darów natury

OBSZAR SPOŁECZNY

 • współpraca z innymi dziećmi w grupie
 • uważne słuchanie wierszy i opowiadań

OBSZAR POZNAWCZY

 • wypowiadanie się na temat treści wysłuchanych wierszy, opowiadań
 • rozróżnianie i nazywanie popularnych owoców i warzyw
 • rozróżnianie pojęć „ogród” i „sad”
 • poznawanie owoców i warzyw różnymi zmysłami
 • klasyfikowanie elementów i przeliczanie w dostępnym zakresie
 • przestrzeganie zasad podczas gier
 • poznawanie znaczenia spożywania warzyw i owoców dla zdrowia
 • rozwijanie poczucia rytmu

WIERSZ : „Zabawa w sadzie”

Do sadu idziemy tam owoców wiele.
Jest już mała Zosia, i jej przyjaciele.
Owoce, owoce, do kosza zbierają.
Wiedzą, że owoce, witaminy mają.
A potem wielka uczta będzie.
Ze smakiem owoce,  każdy zjadać będzie.

PIOSENKA:  „Witaminowa piosenka”

Rośnie pomidor na krzaczku,
obok cebuli, buraczków.
Z każdym dniem bardziej czerwony,
śpiewa zadowolony.

Ref.: Czy ktoś wie, czy ktoś wie,
co w warzywach kryje się?/ bis

Rośnie ogórek przy ziemi,
obok ziemniaków, marchewki.
Z każdym bardziej zielony
śpiewa zadowolony.

Ref.: Czy ktoś wie, czy ktoś wie,
co w warzywach kryje się?/ bis

 

Comments are closed.