TEMATYKA  :  PATRIOTYCZNY TYDZIEŃ

TERMIN  REALIZACJI:  25.04. – 29.04.2022
OBSZAR FIZYCZNY

 • aktywne uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych kształtujących postawę
 • doskonalenie sprawności manualnej

OBSZAR EMOCJONALNY

 • dostrzeganie piękna najbliższego otoczenia
 • wzbudzanie pozytywnych emocji związanych z własnym krajem

OBSZAR SPOŁECZNY

 • budowanie szacunku do ojczyzny i symboli narodowych
 • rozbudzanie uczuć patriotycznych
 • doskonalenie umiejętności współpracy z innymi
 • cierpliwe czekanie na swoją kolej w zabawie
 • uważne słuchanie dorosłych i dzieci

OBSZAR POZNAWCZY

 • utrwalenie znajomości symboli narodowych
 • poznanie znaczenia wyrażeń „mała ojczyzna” i „duża ojczyzna”
 • utrwalenie znajomości własnego adresu zamieszkania
 • poznanie wybranych legend polskich
 • wzbogacenie wiedzy na temat Warszawy i Krakowa
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat
 • rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych

WIERSZ :  Hymn

Stań na baczność! Hej, kolego!
To Mazurek Dąbrowskiego!
Jeszcze Polska nie zginęła…
Czy wiesz, skąd ta pieśń się wzięła?
To nasz hymn, to ważna sprawa.
To historia, nie zabawa.
Więc wstań z nami i śpiewamy,
bo dziś ważne święto mamy.

PIOSENKA:   Płynie Wisła, płynie

Płynie Wisła, płynie, po polskiej krainie, po polskiej krainie.
Zobaczyła Kraków, pewnie go nie minie.
Zobaczyła Kraków, pewnie go nie minie.

Zobaczyła Kraków, wnet go pokochała, wnet go pokochała.
A w dowód miłości wstęgą opasała.
A w dowód miłości wstęgą opasała.

Płynie Wisła, płynie, po polskiej krainie, po polskiej krainie.
A dopóki płynie, Polska nie zaginie.
A dopóki płynie, Polska nie zaginie.

 

 

Comments are closed.