Tematyka:  Pierwsze oznaki wiosny.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i w ogrodzie
 • podnoszenie poziomu wrażliwości sensorycznej

OBSZAR EMOCJONALNY

 • radzenie sobie z nieprzyjemnymi emocjami
 • doskonalenie cierpliwości w czekaniu na swoją kolej w zabawie
 • czerpanie radości z obcowania z przyrodą

OBSZAR SPOŁECZNY

 • słuchanie rozmówców
 • wdrażanie do współdziałania z rówieśnikami w czasie zabaw
 • przestrzeganie reguł gier i zabaw

OBSZAR POZNAWCZY

 • poznanie charakterystycznych cech wiosny
 • rozpoznawanie wybranych roślin i zwierząt
 • poznanie warunków niezbędnych roślinom do wzrostu
 • zakładanie i pielęgnowanie upraw
 • słuchanie tekstów literackich i wypowiadanie się na ich temat
 • klasyfikowanie elementów według podanej kategorii
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, przekładanie jednej reprezentacji liczbowej na inną
 • wyrażanie ekspresji plastycznej poprzez ukierunkowane działania plastyczne

Piosenka: „Tęcza nad łąką”

Ogromna chmura zakryła słońce,
lecą na ziemię deszczu kropelki.
Mokną biedronki, mokną zające,
małym ślimakom mokną muszelki.

Ref. Tęcza, tęcza, jaka ładna!
Błyszczy w górze kolorami!
Weźmy wszyscy się za ręce,
namalujmy tęczę sami1/ 2x

Zza wielkiej chmury wybiegło sł0ńce,
wpadło na łąkę tyle promieni,
patrzą biedronki, patrzą zające –
to kolorami tęcza się mieni!

Ref. Tęcza, tęcza, jaka ładna!

Wiersz: „Kwiaty wiosny”

Krokus, hiacynt i tulipan
wiosnę chciały dziś powitać.
Wdzięcznie wszystkim się kłaniają
między sobą coś szeptają.

Nagle deszczyk je podlewa,
miło szumią wkoło drzewa.
Do słoneczka główki wznoszą
o promyki ciepłe proszą.

 

 

 

Comments are closed.