TEMATYKA:  ROZPOZNAJEMY EMOCJE

TERMIN  REALIZACJI:  22.11. – 26.11.2021 r

OBSZAR FIZYCZNY

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych i muzycznych
 • rozwijanie sprawności manualnej

OBSZAR EMOCJONALNY

 • budowanie obrazu własnego „ja”
 • rozpoznawanie i nazywanie podstawowych emocji
 • poznawanie sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami
 • wyrażanie emocji za pomocą mimiki
 • rozpoznawanie emocji osób na zdjęciach
 • przedstawianie swoich emocji i uczuć poprzez udział w różnych zabawach
 • spokojne oczekiwanie na swoją kolej w trakcie zabaw

OBSZAR SPOŁECZNY

 • kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy
 • doskonalenie umiejętności współpracy z innymi
 • komunikowanie się z dziećmi i dorosłym w sposób werbalny i niewerbalny

OBSZAR POZNAWCZY

 • nazywanie poszczególnych części ciała
 • rozumienie znaczenia pojęcia „marzenia”
 • wypowiadanie się na temat treści wysłuchanych wierszy, opowiadań
 • śpiewanie piosenki, ilustrowanie słów ruchem
 • rozwijanie mowy komunikatywnej
 • przeliczanie, klasyfikowanie

WIERSZ : „Zły humorek”

Jestem dzisiaj zła jak osa!
Złość mam w oczach i we włosach!
Złość wyłazi mi uszami
I rozmawiać nie chcę z wami!
A dlaczego? Nie wiem sama
Nie wie tata, nie wie mama…
Tupię nogą, drzwiami trzaskam
I pod włos kocura głaskam.

PIOSENKA:  CZAS SZYBKO UCIEKA

Czas powoli płynie kiedy jest mi smutno
Kiedy wciąż narzekam i zły humor mam.
Czas szybko ucieka kiedy jest wesoło
Kiedy mam kolegów i nie jestem sam

Bądź zawsze wesoły, schowaj złe humory
Szkoda każdej chwili i każdego dnia.
Czas ciągle ucieka jak płynąca rzeka
Szkoda każdej chwili i każdego dnia.

Czas powoli płynie kiedy ciągle pada
Kidy wciąż się nudzę kiedy jest mi źle.
Czas szybko ucieka kiedy są rodzice
I kiedy mi mówią, ze kochają mnie.

Bądź zawsze wesoły, schowaj złe humory
Szkoda każdej chwili i każdego dnia.
Czas ciągle ucieka jak płynąca rzeka
Szkoda każdej chwili i każdego dnia.

 

 

Comments are closed.