TEMATYKA: W KRAINIE WIECZNEGO LODU

TERMIN  REALIZACJI:  31.01. – 04.02.2022 R
Cele ogólne
OBSZAR FIZYCZNY

 • stwarzanie okazji do przebywania na świeżym powietrzu i budowania odporności organizmu
 • doskonalenie sprawności manualnej poprzez zabawy grafomotoryczne i manipulacyjne
 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez udział w działaniach gimnastycznych i ruchowych
 • rozwijanie sprawności oraz koordynacji ruchowej

OBSZAR EMOCJONALNY

 • budowanie pozytywnych skojarzeń z zimową aurą
 • kształtowanie odporności psychicznej poprzez uczestnictwo w zabawach z rywalizacją

OBSZAR SPOŁECZNY

 • budowanie więzi grupowych poprzez zabawy integracyjne, wymagające współdziałania

OBSZAR POZNAWCZY

 • zapoznanie ze sposobami aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu
 • budowanie doświadczeń związanych z orientacją w przestrzeni oraz orientacją na kartce
 • stwarzanie okazji do nabywania intuicji matematycznej w zakresie rozumienia własności liczb
 • stwarzanie okazji do nabywania intuicji matematycznej w zakresie stałości masy
 • rozwijanie sprawności aparatu artykulacyjnego poprzez zabawy logopedyczne
 • zachęcanie do wypowiadania się, budowania kilkuzdaniowych wypowiedzi na określony temat
 • doskonalenie słuchu poprzez zabawy muzyczne, zabawy ze śpiewem oraz zabawy słuchowe
 • rozwijanie spostrzegawczości w zakresie zmysłów wzroku, słuchu i dotyku
 • zachęcanie do podejmowania zabaw plastycznych z wykorzystaniem różnych materiałów
 • tworzenie warunków do podejmowania zabaw konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnorodnych elementów
 • kształtowanie słuchu fonematycznego poprzez zabawy z wyrazami i zdaniami
 • budzenie ciekawości i zainteresowania światem przyrodniczym, ze szczególnym uwzględnieniem krain polarnych

WIERSZ : „Pingwinek”

Jest taka zimna kraina,  gzie mieszka pewien dziwny ptak…
Który pływa niczym karp! Nie umie latać, nie umie skakać, za to lubi smakowite rybki łapać.
Zawsze elegancko jest ubrany, frak go zdobi czarno-biały.
Na lodowatej krze pływa od rana,
bo to zabawa bardzo wspaniała.
Mieszka tam gdzie mróz i śnieg,
czy już wiesz co to za zwierz?
Tak to pingwin z Antarktydy, gdy jest zimno jest szczęśliwy!
Lubi bardzo biały śnieg.  Czy wy dzieci też?

PIOSENKA:  Pingwinem jestem małym

Pingwinem jestem małym i szukam swojej mamy,
Po lodzie idę, wołam wciąż,
Bo szukam swojej mamy,
Mama, mama ma! Jesteś już Ty i ja
Powiedz mi, gdzie byłaś?

Bo szukam swego taty,
Tata, tata, ta ! Jesteś już Ty i ja
Powiedz mi, gdzie byłeś?
\”W oceanie, a to dla Ciebie ryba!\” Dziękuję!

 

 

Comments are closed.