TEMATYKA :  W  NASZEJ  GRUPIE

TERMIN  REALIZACJI:  13.09. – 17.09.2021 r

CELE  OGÓLNE

OBSZAR FIZYCZNY

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • doskonalenie sprawności manualnej

OBSZAR EMOCJONALNY

 • poznawanie różnych stanów emocjonalnych, jak: radość, złość, smutek
 • próby odczytywania i nazywania emocji innych oraz samodzielnego ich wyrażania za pomocą mimiki, gestu i ruchu

OBSZAR SPOŁECZNY

 • kształtowanie pozytywnej samooceny i umiejętności jej wyrażania
 • nauka empatii w stosunku do innych osób
 • kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć
 • stosowanie zwrotów grzecznościowych
 • kształtowanie umiejętności wspólnej i zgodnej zabawy

OBSZAR POZNAWCZY

 • słuchanie utworów literackich
 • rozwijanie zdolności komunikacyjnych przez dostosowywanie wypowiedzi do sytuacji i tematyki
 • doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach
 • śpiewanie piosenki, ilustrowanie słów ruchem
 • dostrzeganie prostych układów rytmicznych podczas zabaw manipulacyjnych
 • utrwalanie wiedzy dotyczącej znajomości bezpiecznych zachowań w czasie zabaw w domu, przedszkolu, na placu zabaw
 • rozumienie potrzeby niesienia pomocy innym

 WIERSZ : PRAWA DZIECKA

I niech się wreszcie każdy dowie i rozpowie w świecie całym,
że dziecko to także człowiek, tyle, że jeszcze mały.
Dlatego ludzie uczeni, którym za to należą się brawa,
chcąc wielu dzieci los zmienić, spisali dla nas mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta, Spróbujmy dobrze zapamiętać.

PIOSENKA:  GRZECZNI CZARODZIEJE

 1. Choć jestem przedszkolakiem,
  czarować już potrafię.
  Najlepiej tam się dzieje,
  gdzie grzeczni czarodzieje.

Ref. Proszę, dziękuję, przepraszam –
to abrakadabra nasza.
Przedszkolak pięknie czaruje:
przepraszam, proszę, dziękuję.

 1. Czarodziej grzecznie prosi,
  przeprasza, gdy napsoci,
  z uśmiechem też dziękuje.
  Naprawia, a nie psuje.

Ref. Proszę, dziękuję, przepraszam…

 1. Być grzecznym czarodziejem,
  to wcale trudne nie jest.
  Wystarczy znać te słowa
  i można już czarować.

Ref. Proszę, dziękuję, przepraszam …

 

Comments are closed.