TEMATYKA: W TEATRZE

TERMIN  REALIZACJI:  29.11. – 03.12.2021
Cele ogólne
OBSZAR FIZYCZNY

 • zachęcanie do podejmowania zabaw ruchowych, naśladowczych i pozawerbalnych, służących pełniejszemu poznaniu własnego ciała i otaczającego świata
 • zachęcanie do podejmowania zabaw plastycznych z wykorzystaniem różnych technik oraz materiałów

OBSZAR EMOCJONALNY

 • zachęcanie do podejmowania zabaw z nazywaniem, rozpoznawaniem i naśladowaniem emocji

OBSZAR SPOŁECZNY

 • poznanie zasad kulturalnego zachowania się w teatrze

OBSZAR POZNAWCZY

 • rozwijanie wyobraźni poprzez zabawy teatralne, naśladowcze, dramowe, improwizacje ruchowe i wcielanie się w rolę
 • zapoznanie z elementami charakterystycznymi dla teatru
 • podejmowanie zabaw służących przygotowaniu przedstawienia jasełkowego
 • stwarzanie możliwości rozwijania twórczej ekspresji teatralnej
 • rozwijanie słownictwa związanego z teatrem
 • doskonalenie kompetencji językowych i umiejętności poprawnego formułowania wypowiedzi
 • umuzykalnianie poprzez zabawy muzyczne, muzyczno-ruchowe, zabawy ze śpiewem oraz słuchanie i śpiewanie piosenek
 • stwarzanie okazji do nabywania doświadczeń matematycznych poprzez zabawy i sytuacje życia codziennego

WIERSZ : „Teatr”

Teatr to miejsce jest niezwykłe,
zaczarowana każda chwila,
kurtyna w górę się unosi
i przedstawienie rozpoczyna

Na scenie dzieją się historie
wesołe, smutne, zagadkowe,
można do kraju baśni trafić
i poznać światy całkiem nowe

Można się wzruszyć, rozweselić,
nauczyć wielu mądrych rzeczy,
uważnie patrzeć, pilnie słuchać,
ciekawym być i bardzo grzecznym

PIOSENKA:  „Jeśli jesteś wesoły”

Jeśli jesteś wesoły to śpiewaj  jak my
śpiewaj jak my, śpiewaj jak my
Jeśli jesteś wesoły to śpiewaj  jak my
I licz głośno raz, dwa, trzy. Hej.

Jeśli jesteś wesoły to skacz tak jak my
skacz tak jak my, skacz tak jak my
Jeśli jesteś wesoły to skacz tak jak my
I licz głośno raz, dwa, trzy. Hej.

Jeśli jesteś wesoły to klaszcz tak jak my
klaszcz tak jak my, klaszcz tak jak my
Jeśli jesteś wesoły to klaszcz tak jak my
I licz głośno raz, dwa, trzy. Hej.

 

 

Comments are closed.