Tematyka: Wesoły karnawał.

Termin realizacji: 07.02. – 11.02.2022r.
Zamierzenia wychowawcze -dydaktyczne:
OBSZAR FIZYCZNY
• uczestniczenie w zabawach ruchowych
• doskonalenie zmysłu dotyku
• rozwijanie sprawności dłoni oraz palców
• utrwalanie prawidłowego toru oddechowego

OBSZAR EMOCJONALNY
• cierpliwe czekanie na swoją kolej
• panowanie nad nieprzyjemnymi emocjami
• dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego

OBSZAR SPOŁECZNY
• współdziałanie w zabawie
• czerpanie radości ze wspólnej zabawy
• respektowanie reguł i zasad w czasie gier i zabaw
• obdarzanie uwagą innych osób

OBSZAR POZNAWCZY
• usprawnianie aparatu artykulacyjnego
• doskonalenie umiejętności wypowiadania się
• wskazywanie i nazywanie różnych części garderoby
• łączenie przedmiotów w pary
• rozwijanie kompetencji matematycznych
• wykonywanie eksperymentów graficznych
• dostrzeganie i kontynuowanie rytmów
• przeprowadzanie prostych eksperymentów z balonami
• klasyfikowanie przedmiotów ze względu na wybraną cechę
• tworzenie prac plastycznych
• prowadzenie obserwacji przyrodniczych

„W karnawale”
W karnawale, w karnawale
Można wybrać się na bale.
Dużo tańca i muzyki,
Śmiało ciało wyginają smyki.
Można zmienić się w królewnę,
w królewicza można też,
są cyganki, wróżki, żabki,
jest i batman, jest i jeż.
Każde dziecko duże małe,
lubi bale w karnawale.

Piosenka: „A ram sam sam”
(zabawa muzyczno – ruchowa)
A ram sam sam, a ram sam sam
Guli guli guli guli, a ram sam sam
A ram sam sam, a ram sam sam
Guli guli guli guli, a ram sam sam
Arafik, arafik, guli guli guli guli guli
a ram sam sam
Arafik, arafik, guli guli guli guli guli
a ram sam sam

Opis zabawy:
Na słowa „ram sam sam”- klaszczemy otwartymi dłońmi o uda;
Na słowa „guli guli guli guli”- kręcimy dłońmi młynek;
Na słowa „Arafik, arafik”- robimy z dłoni „poduszkę” i podkładamy pod głowę.

 

Comments are closed.