Tematyka: Wiosna w pełni

Termin realizacji: 11.05 – 20.05.2022r.
Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

OBSZAR FIZYCZNY

 • organizowanie najbliższego otoczenia w sposób umożliwiający wykonanie powierzonych działań
 • doskonalenie sprawności manualnej poprzez zabawy z rekwizytem, wykonywanie prac plastycznych
 • zachęcanie do aktywnego uczestniczenia w zabawach

OBSZAR EMOCJONALNY

 • wdrażanie do radzenia sobie z niepowodzeniami w zabawie
 • stwarzanie okazji do dostrzegania emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego
 • wspieranie w dostrzeganiu swoich mocnych stron
 • odczuwanie poczucia dumy z wytworów swojej pracy
 • zachęcanie do przełamywania lęku przed spożywaniem nowych produktów

OBSZAR SPOŁECZNY

 • stwarzanie okazji do poznawania i podziwiania najbliższego otoczenia, budowanie poczucia przywiązania do miejsca zamieszkania
 • wdrażanie do stosowania zwrotów grzecznościowych

OBSZAR POZNAWCZY

 • poznanie warunków niezbędnych roślinom do wzrostu, założenie i pielęgnacja uprawy
 • uważne słuchanie utworów literackich, odpowiadanie na pytania dotyczące tekstów
 • poznanie kwiatów i owadów łąkowych
 • doskonalenie umiejętności matematycznych przez przeliczanie elementów, tworzenie zbiorów równolicznych, dopełnianie zbiorów
 • wykorzystywanie materiałów przyrodniczych do prac plastycznych, nadawanie znaczenia swoim wytworom
 • wdrażanie do aktywnego słuchania muzyki
 • doskonalenie umiejętności wokalnych podczas śpiewu a cappella i z akompaniamentem

Wiersz „OGRODNICY”
Idą, Ida ogrodnicy. Tup!
Niosą grabki i łopatki. Hej!
Będą spulchniać ziemię,
aby lekko było jej.

Puk, puk, puk łopatką.
Szu, szu, szu grabkami.
Tryśnie woda z koneweczki
na nasze grządeczki.

Piosenka: „Jestem sobie ogrodniczka”

Jestem sobie ogrodniczka,
Mam nasionek pół koszyczka.
Jedne gładkie, drugie w łatki,
A z tych nasion będą kwiatki.

Ref.:
Kwiatki, bratki i stokrotki
Dla Malwinki, dla Dorotki.
Kolorowe i pachnące,
Malowane słońcem.

Mam konewkę z dużym uchem
Co podlewa grządki suche.
Mam łopatkę, oraz grabki
Bo ja dbam o moje kwiatki.

 Ref.:
Kwiatki, bratki i stokrotki

 

Comments are closed.