TEMATYKA: ZIMOWY KRAJOBRAZ

TERMIN  REALIZACJI:  10.01. – 14.01.2022 r.
Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych i muzycznych
 • ćwiczenie sprawności manualnej

OBSZAR EMOCJONALNY

 • dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego zimą
 • wczuwanie się w emocje i uczucia innych

OBSZAR SPOŁECZNY

 • przestrzeganie ustalonych reguł zabawy
 • uważne słuchanie wierszy i opowiadań
 • nauka współpracy z innymi
 • komunikowanie się z dziećmi i dorosłym w sposób werbalny i niewerbalny

OBSZAR POZNAWCZY

 • poznawanie charakterystycznych cech zimy
 • klasyfikowanie przedmiotów ze względu na podaną kategorię
 • formułowanie wypowiedzi, odpowiadanie na pytania
 • uczestniczenie w eksperymentach, poznawanie właściwości śniegu i lodu
 • poznawanie zasad bezpiecznej zabawy na śniegu
 • przeliczanie przedmiotów w dostępnym zakresie
 • poznawanie liczebników głównych
 • śpiewanie piosenki, ilustrowanie słów ruchem

WIERSZ : BARDZO  LUBIĘ  ZIMĘ

Bardzo lubię zimę,
śnieg puszysty, biały.
Pobawić się w śnieżki
i lepić bałwany.
Bardzo lubię zimę.

Chociaż nam doskwiera.
Mróz mnie szczypie w uszy,
a ja sobie śpiewam.
Idę zjeżdżać z górki
razem z kolegami.
Czasem sanki zjadą pierwsze,
a ja za sankami.

PIOSENKA:  ZIMA  CZARODZIEJKA

 1. Pewnej nocy, po cichutku
  przyszła zima biała;
  czarodziejską białą różdżką
  śnieg wyczarowała.

Ref. Czary-mary, śnieżek biały!
Czary-mary, psss!
Czary-mary, śnieżek biały!
Czary-mary, psss!

 1. Po co komu czarne drzewa?
  – myśli zima biała.
  Wzięła różdżkę i na biało
  las pomalowała.

Ref. Czary-mary i las biały! …

 1. Wlazł na płotek czarny kotek,
  kotek całkiem mały.
  Zima różdżką pomachała
  i już kot jest biały!

Ref. Czary-mary i kot biały!

 

 

Comments are closed.