Tematyka:Dziwne odgłosy letnią porą –  letnie obserwacje.

Termin realizacji: 13.06.- 17.06.2022r.
Cele ogólne:
OBSZAR FIZYCZNY

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • rozwijanie zmysłu dotyku

OBSZAR EMOCJONALNY

 • cierpliwe czekanie na swoją kolej
 • nabywanie umiejętności godzenia się z porażką
 • dostrzeganie piękna przyrody
 • przejawianie życzliwości i troski w stosunku do zwierząt

OBSZAR SPOŁECZNY

 • współdziałanie w zabawie
 • czerpanie radości ze wspólnej zabawy

OBSZAR POZNAWCZY

 • poszerzenie wiedzy na temat zwierząt mieszkających na łące
 • rozwiązywanie zagadek
 • słuchanie utworów literackich
 • prowadzenie obserwacji przyrodniczych
 • doskonalenie umiejętności przeliczania i tworzenia zbiorów równolicznych
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych
 • utrwalenie znajomości kolorów
 • tworzenie prac plastycznych według instrukcji i własnego pomysłu

Wiersz „Łąka”

Kółko małe
kółko duże
głowa prosto
ręce w górze
widzisz łąkę
na tej łące skaczą żabki i zające
kwiaty rosną,
słońce świeci
a nad łąką bocian leci

Piosenka „Jesteśmy żaby aby, aby…”

Jesteśmy żaby, aby, aby
jesteśmy mokre, okre, okre
mieszkamy w błocie, ocie, ocie
i się chowamy, gdy jest bociek.

Jesteśmy żaby, aby, aby
jesteśmy mokre, okre, okre
zjadamy muchy, uchy, uchy
i mamy bardzo grube brzuchy!

A my bociany, any, any
apetyt mamy, amy, amy
wolno chodzimy, imy, imy
lecz każdą żabę zobaczymy.

A my bociany, any, any
apetyt mamy, amy, amy
a nasze dzioby, oby, oby
na żaby mają dziś sposoby

 

Comments are closed.