TEMATYKA:ROBIMY EKSPERYMENTY

TERMIN  REALIZACJI:  24.01. – 28.01.2022r.
Cele ogólne
Obszar fizyczny

  • wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
  • wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
  • rozwijanie sprawności manualnej

Obszar emocjonalny

  • kształtowanie umiejętności pokonywania trudności
  • kształtowanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody

Obszar społeczny

  • kształtowanie nawyku utrzymywania czystości i porządku w najbliższym otoczeniu

Obszar poznawczy

  • rozwijanie zainteresowania światem przyrody
  • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
  • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia
  • rozwijanie umiejętności matematycznych

WIERSZ : „Biegały ptaszki”

Biegały ptaszki, biegały
Po śniegu jak płótno białym,
Stukały dzióbkiem w okienko:
– Rzućcie nam prosa ziarenko!
Ziemia na kamień zmarznięta.
– Czy o nas nikt nie pamięta?
Wybiegły dzieci z przedszkola,
sypią ziarenka na pole.
Ptaszki ziarenka zebrały
i dalej – frrr – poleciały.

PIOSENKA:  Głodny wróbelek

I Przekrzywia główkę,  wesoło ćwierka.
Czy macie może  coś dla wróbelka?

Ref.: Ćwir, ćwir, ćwir, ćwir,
 la, la, la, la.
 Kto dla wróbelka  ziarenka ma?

II Wołają dzieci:  „Pewnie, że mamy!
Przez całą zimę o ptaki dbamy!”

Ref.: Ćwir, ćwir, ćwir, ćwir,
 la, la, la, la.
 Kto dla wróbelka  ziarenka ma?

 

 

Comments are closed.