Wycieczka do Experymentarium

Termin: 23 czerwca 2022r.
Koszt: 65,00 zł
Program wycieczki:
8.30 – wyjazd spod przedszkola
9.45 – przyjazd do Centrum Nauki Experymentarium
9.55 – 10.00 – czynności higieniczno – sanitarne
10.00 – 11.00 – Gr. V zwiedzanie centrum naukowo-edukacyjnego, interaktywne zabawy, gry
10.00 – 11.00 – Gr. IV warsztaty edukacyjne „Cztery żywioły”
11.00 – 12.00 Gr. V warsztaty edukacyjne „Cztery żywioły”
11.00 – 12.00 Gr. IV zwiedzanie centrum naukowo-edukacyjnego, interaktywne zabawy, gry
12.00 – 12.15 – czynności higieniczno – sanitarne
12.15 – 14.00 powrót do przedszkola w Łęczycy

REGULAMIN WYCIECZKI
DO CENTRUM NAUKI EXPERYMENTARIUM W
W DNIU 23.06.2022 R.

RODZICE I UCZESTNICY WYCIECZKI ZOBOWIĄZANI SĄ DO;

 1. Złożenia  terminie do 20 czerwca 2022r.  pisemnej zgody na udział dziecka w wycieczce przedszkolnej.
 2. Ubrania dzieci w odzież stosowną do warunków i miejsca wyjazdu.
 3. Punktualnego przyprowadzania dzieci na miejsce zbiórki.
 4. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa ustalonych i omówionych przez opiekunów i kierownika wycieczki.
 5. Przestrzegania Regulaminu zachowania się wychowanków podczas pobytu na wycieczce.
 6. Stosowania się do wszystkich poleceń kierownika wycieczki lub opiekuna.
 7. Informowania o ewentualnych dolegliwościach i o wszystkich problemach.
 8. Przestrzegania regulaminu.

OBOWIĄZKI OSÓB SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ;

 1. Ocena aktualnych warunków atmosferycznych w aspekcie możliwości kontynuacji zaplanowanej wycieczki.
 2. Omówienie z dziećmi programu wycieczki oraz Regulaminu zachowania się wychowanków podczas pobytu na wycieczce oraz poinformowanie o konieczności przestrzegania ustalonych zasad; przypomnienie zasad ruchu drogowego oraz bezpiecznego poruszania się po drogach, utrwalenie z dziećmi ich nazwiska, miejsca zamieszkania, przypomnienie o wchodzeniu i wychodzeniu z autokaru tylko pojedynczo, bezwzględnym pozostawianiu na swoim miejscu podczas jazdy (nie wolno wstawać).
 3. Sprawdzenie wyposażenia podręcznej apteczki.
 4. Upewnienie się, czy dzieci nie skarżą się na złe samopoczucie i czy ich stan zdrowotny pozwala na udział w wycieczce.
 5. Przygotowanie dzieci do wyjścia, sprawdzenie, czy ubiór dziecka dostosowany jest do warunków pogodowych.
 6. Dokładne sprawdzenie ilości dzieci w poszczególnych grupach.
 7. Każdorazowe sprawdzenie stanu liczebnego dzieci przed i po wyjściu z przedszkola, środka lokomocji, pomieszczenia itp.
 8. Przy korzystaniu z autokaru sprawdzenie czy jest on oznakowany wg wymogów prawa o ruchu drogowym. Rezygnacji z przejazdu w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek oznak stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa przewożonych dzieci.
 9. Zapewnienie bezpiecznego wsiadania do pojazdu i wysiadania z niego – udzielania pomocy przy tej czynności mniej sprawnym dzieciom.
 10. Sprawdzenie wszystkich zamknięć w drzwiach pojazdu przed jego ruszeniem.
 11. Aby zapewnić bezpieczeństwo dzieci podczas chodzenia, zwiedzania, przechodzenia przez jezdnię itp. jedna z opiekunek prowadzi grupę z pierwszą parą dzieci, a druga idzie z ostatnią parą dzieci kontrolując jednocześnie ich zachowanie.
 12. Po zakończonej wycieczce sprawowanie opieki nad dziećmi do momentu odbioru przez rodzica lub upoważnionej osoby.

REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ DZIECI
PODCZAS WYCIECZKI DO CENTRUM NAUKI EXPERYMENTARIUM W ŁODZI
W DNIU 23. 06.2022 R.

         

 1. Reaguję na ustalony sygnał (hasło) – zbiórka.
 2. W czasie zbiórki ustawiam się parami.
 3. Zachowuję bezpieczeństwo podczas jazdy autokarem.:
 • wsiadam i opuszczam autokar pojedynczo, bez popychania kolegów,
 • podczas jazdy nie opuszczam zajmowanego miejsca,
 • zachowuję czystość w autokarze,
 • nie otwieram bez pozwolenia okien w autokarze oraz nie wychylam się przez otwarte okna.
 1. Zgłaszam opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne i wszelkie dolegliwości.
 2. Nie oddalam się od grupy w czasie wycieczki.
 3. Słucham i stosuję się do poleceń opiekuna.
 4. Nie dotykam i nie podnoszę nieznanych przedmiotów.
 5. Sprawnie poruszam się po chodniku oraz zachowuje bezpieczeństwo w pobliżu jezdni.
 6. Sygnalizuje każde zauważone niebezpieczeństwo (np. oddalający się kolega).
 7. Na terenie Experymentarium obowiązuje zakaz biegania.
 8. Na całym terenie Experymentarium obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania jedzenia oraz napojów.
 9. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników.
 10. Każdy eksponat wyposażony jest w opis z instrukcją do której należy się stosować.

 

 

Comments are closed.