Zwierzęta z naszych pól i lasów.

Pole i las, to dom wielu zwierząt, zarówno tych mniejszych, jak i większych. Jakie to zwierzęta? Temat polnych i leśnych zwierząt połączony był z aktywnościami nakierowanymi na rozwój logicznego, algorytmicznego myślenia.

 

 

Comments are closed.